Film 'Passend woordenschatonderwijs'

In veel klassen zijn de verschillen in woordenschat tussen leerlingen enorm groot. Wat betekent dit voor het woordenschatonderwijs en welke rol is er weggelegd voor educatieve software? Bekijk de presentatiefilm.

Artikel 'Hoe ICT het woordenschatonderwijs kan verbeteren'.

Woordenschatonderwijs staat momenteel enorm in de belangstelling. Niet omdat het een modetrend is, maar omdat wetenschappers overtuigend aantonen dat het niet beschikken over een goede woordenschat in heel veel gevallen leidt tot slechte schoolprestaties.
Vaak wordt dit deelgebied van taalontwikkeling vooral geassocieerd met het aanleren van nieuwe woorden. Maar goed woordenschatonderwijs is breder en zit cyclisch in elkaar. In artikel wordt daarom de cirkel van het woordenschatonderwijs geïntroduceerd. Deze cirkel omvat een compleet scala aan samenhangende activiteiten die samen staan voor geïntegreerd, compleet en effectief woordenschatonderwijs. Moderne informatie- en communicatietechnologie (ICT) kan hierbij een zeer belangrijke rol vervullen. Goed doordachte woordenschatsoftware en andere digitale toepassingen bieden kansen die er nog nooit geweest zijn. Het is nu tijd om ze te benutten. Verder lezen >>


Film 'Woordenschat en effectieve leertijd'

Eén van de meest complexe zaken binnen het woordenschatonderwijs is het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Deze film laat zien hoe kinderen in de software zelf aan kunnen geven of ze een woord al kennen of niet. De bekende woorden worden alleen kort getoetst. Als uit de toetsing blijkt dat het kind het woord inderdaad kent, dan komt het verder niet meer terug. De onbekende worden krijgen daarmee de volle aandacht: uitgebreide uitleg en gerichte oefening.

Film 'Woordenschat en instructie'

Goede en veelzijdige uitleg van woorden (semantisering) is een belangrijk aspect van woordenschatonderwijs. Snelle instructie en vaak herhalen zijn daarbij belangrijk om veel woorden aan bod te kunnen laten komen. In woordenschatsoftware kan dit geregeld worden door een krachtige en permanent aanwezige woordenhulp. Weet een leerling het even niet meer, dan komt de woordenhulp in actie. Deze film geeft een voorbeeld.

Online rondleiding woordenschatsoftware

Het computerprogramma Woordenschat Taal in beeld heeft veel aandacht voor het vergroten van de effectieve leertijd door te werken met individuele woordselecties. Daarnaast zijn er voortdurend instructiemogelijkheden met behulp van een krachtige woordenhulp. Wilt u meer weten over dit programma. Bekijk hier de online rondleiding.